QUY ĐỊNH VỂ THANH TOÁN

1. Đồng tiền thanh toán: Thanh toán bằng VNĐ

2. Phương thức thanh toán:

( Để bảo vệ quyền lợi và đảm bảo an toàn cho quý khách hàng, Công ty cổ phần G-TEX chỉ nhận thanh toán thông qua các tài khoản được liệt kê sau đây )

1. Tài khoản Công ty cổ phần G-TEX:

 a Ngân hàng  VietcomBank – Chi Nhánh Thanh Xuân Hà Nội
Chủ tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN G-TEX
Số tài khoản : 07 11 000 253 576

2. Tài khoản cá nhân :

b Ngân hàng Agribank – Chi Nhánh Gia Định TP.HCM
Chủ tài khoản : Ngô Sỹ Bắc
Số tài khoản :640  02054   77019