KÌM MỞ PHE, Forged Retaining Ring Pliers
nhãn hiệu: genius

Model                                                            THÔNG SỐ KỸ THUẬT
550550                                                      kìm mở phe trong  (5″)
550551                                                       kìm mở phe ngoài thẳng  (5″)
550552                                                      kìm mở phe trong 90°  (5″)
550553                                                      kìm mở phe ngoài 90°  (5″)
550750                                                      kìm mở phe trong thẳng  (7″)
550751                                                       kìm mở phe ngoài thẳng 5 (7″)
550752                                                     kìm mở phe trong 90°  (7″)
550753                                                      kìm mở phe ngoài 90°  (7″)
550950                                                     kìm mở phe trong thẳng  (9″)
550951                                                      kìm mở phe ngoài thẳng  (9″)
550952                                                     kìm mở phe trong 90°  (9″)
550953                                                     kìm mở phe ngoài 90° (9″)
551250                                                      kìm mở phe trong thẳng 0 (12″)
551251                                                       kìm mở phe ngoài thẳng  (12″)
551252                                                      kìm mở phe trong 90°  (12″)
551253                                                     kìm mở phe ngoài 90°  (12″)

kìm mở phe, Forged Retaining Ring Pliers

Bộ kìm mở phe 4 chi tiết
Model: RP-5504
4 Piece Retaining Ring Pliers Set
Model Mô tả
550750                                                    kìm mở phe trong thẳng 7″
550751                                                     kìm mở phe ngoài thẳng 7″
550752                                                    kìm mở phe trong 90° 7″
550753                                                    kìm mở phe ngoài 90° 7″

RP-5504  genius