Cơ lê vòng miệng,  combination wrench

Nhãn hiệu: Genius

xuất sứ: Taiwan

thông số kỹ thuật

  ITEM NO.          Size        Length    Weight      PCS        G.W.      CUFT        Code

mm          mm          g            pcs         KGS         cuft             @

748206                 6              130         23           240         6.5           0.3          000370

748207                 7              135         25           240         7              0.3          000390

748208                 8              142         33           240         9              0.3          000410

748209                 9              154         45           200         10           0.59        000460

748210                10              162         58           200         12.5        0.59        000460

748211                 11             170         68           200         14.5        0.59        000500

748212                 12             175         80           200         17           0.59        000550

748213                 13             180         87           150         14           0.52        000580

748214                 14              195         103         150         16.5        0.52        000630

748215                 15              205         140         100         15           0.62        000720

748216                 16              205         140         100         15           0.62        000720

748217                 17              228         175         100         18.5        0.62        000830

748218                18                228         165         100         17.5        0.62        000830

748219                 19              250         208         60           13.5        0.52        000970

748220                 20              250         200         60           13           0.52        001080

748221                 21              270         283         60           18           0.52        001180

748222                 22              295         358         60           22.5        0.52        001360

748223                23               295         358         60           22.5        0.52        001430

748224                24               315         367         30           12           0.45        001540

748225                25               338         483         30           15.5        0.45        001740

748226                26               338         467         30           15           0.45        001740

748227                27               360         600         30           19           0.45        002050

748228                28               360         600         20           13           0.39        002050

748229                29               395         650         20           14           0.39        002500

748230                30               395         675         20           14.5        0.39        002500

748232                32               430         825         20           17.5        0.43        002700

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TỚI

KÊNH MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, SẢN PHẨM TRỰC TUYẾN

www.congcuthietbisuachua.com www.trungtamthietbisuachua.vn

Hotline : 0937. 590. 252      Email: bacnguyenhn@gmail.com