các phụ kiện  chuyên dùng trong sữa xe

gồm có : van với nhiều loại van khác nhau , con lă,

bộ miếng vá rút rất  thuận tiên để mang đi

phu kiem va xe