BỘ LỤC GIÁC BỊ HỆ MÉT VÀ HỆ INH

MODEL:HK-09MBS 

9 Piece Metric Wobble Hex Key Wrench Set – S2 Material

Metric Wobble Hex Key Wrench (S2 Material):

Model                                                        Thông Số Kỹ Thuật

570915BS                                                  1.5mm Wobble Hex Key Wrench
571020BS                                                  2mm Wobble Hex Key Wrench
571125BS                                                  2.5mm Wobble Hex Key Wrench
571230BS                                                  3mm Wobble Hex Key Wrench
571440BS                                                  4mm Wobble Hex Key Wrench
571650BS                                                  5mm Wobble Hex Key Wrench
571760BS                                                  6mm Wobble Hex Key Wrench
572080BS                                                  8mm Wobble Hex Key Wrench
572210BS                                                  10mm Wobble Hex Key Wrench


HK-09SBS 9 Piece SAE Wobble Hex Key Wrench Set – S2 Material

SAE Wobble Hex Key Wrench (S2 Material):

Model                                                        Thông Số Kỹ Thuật
590904BS                                                  1/16″ Wobble Hex Key Wrench
591005BS                                                  5/64″ Wobble Hex Key Wrench
591106BS                                                  3/32″ Wobble Hex Key Wrench
591208BS                                                  1/8″ Wobble Hex Key Wrench
591310BS                                                  5/32″ Wobble Hex Key Wrench
591512BS                                                  3/16″ Wobble Hex Key Wrench
591816BS                                                  1/4″ Wobble Hex Key Wrench
592020BS                                                  5/16″ Wobble Hex Key Wrench
592324BS                                                  3/8″ Wobble Hex Key Wrench


HK-009MB 9 Piece Metric Wobble Hex Key Wrench Set

Metric Wobble Hex Key Wrench:

Model                                                        Thông Số Kỹ Thuật
570915B                                                    1.5mm Wobble Hex Key Wrench
571020B                                                    2mm Wobble Hex Key Wrench
571125B                                                    2.5mm Wobble Hex Key Wrench
571230B                                                    3mm Wobble Hex Key Wrench
571440B                                                    4mm Wobble Hex Key Wrench
571650B                                                    5mm Wobble Hex Key Wrench
571760B                                                    6mm Wobble Hex Key Wrench
572080B                                                    8mm Wobble Hex Key Wrench
572210B                                                    10mm Wobble Hex Key Wrench

HK-009SB 9 Piece SAE Wobble Hex Key Wrench Set

SAE Wobble Hex Key Wrench:

Model                                                        Thông Số Kỹ Thuật
590904B                                                    1/16″ Wobble Hex Key Wrench
591005B                                                    5/64″ Wobble Hex Key Wrench
591106B                                                     3/32″ Wobble Hex Key Wrench
591208B                                                    1/8″ Wobble Hex Key Wrench
591310B                                                    5/32″ Wobble Hex Key Wrench
591512B                                                    3/16″ Wobble Hex Key Wrench
591816B                                                    1/4″ Wobble Hex Key Wrench
592020B                                                    5/16″ Wobble Hex Key Wrench
592324B                                                     3/8″ Wobble Hex Key Wrench

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TỚI

KÊNH MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, SẢN PHẨM TRỰC TUYẾN

www.congcuthietbisuachua.com     www.trungtamthietbisuachua.vn

Hotline : 0937. 590. 252      Email: bacnguyenhn@gmail.com