Bộ khóa vòng miệng, Metric Combination Wrench Set

sản phẩn genius được nhập khẩu bởi CONGCUTHIETBISUACHUA.COM và cung cấp trên toàn quôc

Nhãn hiệu: Genius/ Taiwan

Model:  HS-024M

Thông số kỹ thuật

 24 Piece Metric Combination Wrench Set

 • 726006             6mm Combination Wrench 102mmL
 • 726007            7mm Combination Wrench 107mmL
 • 726008             8mm Combination Wrench 112mmL
 • 726009            9mm Combination Wrench 123mmL
 • 726010           10mm Combination Wrench 140mmL
 • 726011            11mm Combination Wrench 150mmL
 • 726012            12mm Combination Wrench 158mmL
 • 726013            13mm Combination Wrench 171mmL
 • 726014            14mm Combination Wrench 186mmL
 • 726015            15mm Combination Wrench 198mmL
 • 726016            16mm Combination Wrench 206mmL
 • 726017            17mm Combination Wrench 224mmL
 • 726018            18mm Combination Wrench 224mmL
 • 726019            19mm Combination Wrench 248mmL
 • 726020             20mm Combination Wrench 277mmL
 • 726021             21mm Combination Wrench 277mmL
 • 726022             22mm Combination Wrench 295mmL
 • 726023             23mm Combination Wrench 295mmL
 • 726024             24mm Combination Wrench 320mmL
 • 726025              25mm Combination Wrench 342mmL
 • 726026              26mm Combination Wrench 342mmL
 • 726027             27mm Combination Wrench 370mmL
 • 726030             30mm Combination Wrench 410mmL
 • 726032             32mm Combination Wrench 430mmL